Regulamin konkursu TyperGieKSa.pl:

 1. Konkurs polega na typowaniu wyników meczów piłkarskich rozgrywanych w ramach polskiej pierwszej ligi.
 2. Organizatorem konkursu jest portal GieKSa.pl.
 3. W typerze może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która posiada konto na stronie i zaakceptuje regulamin. Do konkursu można dołączyć w każdym momencie.
 4. Uczestnicy typera proszeni są o podanie prawidłowego adresu e-mail podczas rejestracji na stronie, ponieważ dane do konta zostaną przesłane na podany adres e-mail. Odbiór nagród także będzie ustalany jedynie poprzez adres e-mail.
 5. Każdy użytkownik może brać udział w Typerze korzystając tylko z jednego konta/komputera/adresu IP. Jeśli zostanie wykrytych kilka kont grających z tego samego komputera/adresu IP, wówczas wszystkie te konta zostaną zawieszone, a gracz zostanie wykluczony z rywalizacji i straci prawo do ubiegania się o nagrody.
 6. Wpisowe w wysokości 25 zł należy wpłacić na:
  1. numer konta
   SK 1964 BZ WBK
   87 1090 1186 0000 0001 2146 9533
   ul. Moniuszki 4/3, 40-005 Katowice
   Tytułem: Typer + nazwa użytkownika lub
  2. adres paypal:
   E-mail: stowarzyszenie@sk1964.pl
   Tytułem: Typer + nazwa użytkownika
 7. Wyniki można typować do momentu rozpoczęcia danego spotkania (zgodnie z datą umieszczoną przy każdym typowanym meczu).
 8. Za dobrze wytypowany typ przyznawane są punkty, które sumowane decydują o rankingu.
  1. 1 punkt za wytypowanie poprawnego rozstrzygnięcia meczu (np. jeśli typujesz 1:1, a mecz kończy się wynikiem 3:3),
  2. 2 punkty za dokładne wytypowanie wyniku meczu (np. jeśli typujesz wynik 2:0 i takim samym zakończył się mecz). Nie przyznaje się wtedy dodatkowego punktu za wytypowanie poprawnego rozstrzygnięcia (patrz 8.1).
 9. W przypadku gdy dwóch (lub więcej) użytkowników uzyska taką samą liczbę punktów, o ich kolejności w klasyfikacji zadecyduje większa liczba trafionych dokładnych wyników (za 2 punkty), a następnie większa liczba trafionych zwycięstw (za 1 punkt). Jeśli i to nie wystarczy, wyżej w klasyfikacji będzie użytkownik, który wcześniej zapisał swój pierwszy typ w danej edycji typera.
 10. W konkursie można wygrać nagrody:
  1. indywidualne – przyznawane są użytkownikowi, który je zdobył,
  2. drużynowe  trafiają do dyspozycji przedstawicieli dzielnic i fan clubów, które zarejestrowane są pod Stowarzyszeniem Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964”.
 11. W sytuacji, gdy nagradzane miejsce zajmie gracz nieuprawniony do odbioru nagród, to nagroda przepada.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu ze wcześniejszym poinformowaniem uczestników.
 13. Organizator nie odpowiada za wszelkie problemy techniczne wynikłe w trakcie rozgrywania typera.
 14. Wszelkie sprawy sporne w konkursie rozstrzyga Organizator.
 15. Wszelkie pytania uczestnicy mogą wysyłać na adres typer@typergieksa.pl
 16. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć przez użytkownika serwisu, Administrator ma prawo zamknąć konto i tym samym wykluczyć gracza z listy typujących.
 17. Biorąc udział w typerze zgadzasz się z zapisanymi powyżej zasadami.